แบบ C : แบบรัตนาวดี เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวพื้นที่ใช้สอย ๗๑.๒๕ ตารางเมตร ราคาหลังละ ๖๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน 20 หลัง ยอดสั่งจองครบตามจำนวน