แบบ B : แบบลีลาวดี  เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย ๑๐๔.๔๐ ตารางเมตรราคาหลังละ ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน 34 หลัง

ยอดสั่งจอง

- ข้าราชการทหารคงเหลือ 1 หลัง