แบบ A : แบบราชาวดี  เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๗๕ ตารางเมตรราคาหลังละ ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน 74 หลัง

ยอดสั่งจอง

- ข้าราชการทหาร คงเหลือ 43 หลัง

- ข้าราชการพลเรือน คงเหลือ 17 หลัง