กิจกรรมแม่บ้าน

 เมื่อวันที่ 31สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. คุณนภมน ฉายะบุตร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 12 และกรรมการชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 12 ร่วมต้อนรับ คุณนริศรา ทิพยจันทร์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 1 และคณะ ฯ ในการตรวจเยี่ยมชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 12 ณ มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์และมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 300 คน ดูรูปเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่