กิจกรรมแม่บ้าน

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.59 เวลา 09.00 น.คุณนภมน ฉายะบุตร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.12 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "อบรมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความพิการ ในบุตรของกำลังพลกองทัพบก" ณ สโมสรนายทหาร ค่ายจักรพงษ์ มทบ.12 โดยมีวิทยากรจาก รพ.ค่ายจักรพงษ์ และพ.อ.หญิง ประภาศรี บุญโปร่ง วิทยากรพิเศษ ซึ่งให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ "ครองรัก ครองเรือนอย่างมีความสุข มีบุตรสมบูรณ์" การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย