กิจกรรมแม่บ้าน

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 59 เวลา 11.30 น. คุณนภมน ฉายะบุตร  ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.12  นำคณะแม่บ้านฯ เยี่ยมและมอบสิ่งของแก่  นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย ภายในค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี จากนั้น ได้นำคณะแม่บ้านฯ เดินทางไปเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องใช้ แก่นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจ แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ