คุณนภมน ฉายะบุตร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.12 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม อบรมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความพิการ ในบุตรของกำลังพลกองทัพบก ณ สโมสรนายทหาร ค่ายจักรพงษ์ มทบ.12
เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 59 คุณนภมน ฉายะบุตร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.12 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 
คุณนภมน ฉายะบุตร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.12 ได้นำคณะกรรมการชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.12 เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรมวิชาชีพแม่บ้าน สอนการประดิษฐ์กล่องผ้าไหม ซึ่งดัดแปลงมาใช้ผ้าลายพรางและผ้าลายอื่นๆ โดยคุณภัสปาลิน เลาคำ ภริยาผบ.พัน.สห.12 

เมื่อวันที่ 31สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. คุณนภมน ฉายะบุตร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 12 ร่วมต้อนรับ คุณนริศรา ทิพยจันทร์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 1 และคณะ ฯ ในการตรวจเยี่ยมชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 12