พลตรีประวิตร ฉายะบุตร ผบ.มทบ.12
นำคณะนายทหาร และกำลังพลเข้าร่วม
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ (Bike for dad) 

พล.ต.ประวิตร ฉายะบุตร ผบ.มทบ.12 เป็นประธานกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์ จว.ปราจีนบุรี
พลตรีประวิตร  ฉายะบุตร  ผบ.มทบ.12    พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    
พล.ต.ประวิตร ฉายะบุตร ผบ.มทบ.12
เป็นประธาน พร้อมด้วยด้วยคณะนายทหาร, กำลังพล, ส่วนราชการ
พลตรีประวิตร ฉายะบุตร ผบ.มทบ.12 เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันวีรไทย ประจำปี 2558
พันเอกวีรวัฒน ทองมั่นคง รอง ผบ.มทบ.12(1) เป็นประธานปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ