กิจกรรมหน่วย

ด้วยวันที่ 8 ธ.ค. ของทุกปี เป็นวันระลึกวีรกรรมของทหารกล้า (วันวีรไทย) พลตรีประวิตร ฉายะบุตร ผบ.มทบ.12 เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันวีรไทย ประจำปี 2558 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ไทย โดยมี กอง สธ.มทบ.12, ส่วนราชการ มทบ.12, นขต.มทบ.12, หน.ส่วนราชการพลเรือน, บุคคลพลเรือน และ หน่วยทหารในพื้นที่ นำกำลังพล ร่วมพิธีฯ