กิจกรรมหน่วย

1 ธ.ค.58 เวลา 09.00 น. พันเอกวีรวัฒน ทองมั่นคง รอง ผบ.มทบ.12(1) เป็นประธานในการปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันและเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเจริญพระชนมพรรษา ครบรอบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค.58 พร้อมทั้งเพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายการปลูกฝังอุดมการณ์และเสริมสร้างอุดมการณ์ ของ ทบ. ด้านพัฒนาคุณธรรมของหน่วย โดยมี กอง สธ.มทบ.12, ผบ.นขต.มทบ.12, หัวหน้าส่วนราชการ มทบ.12 และกำลังพลเข้าร่วม ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์ โดยนิมนต์พระสงฆ์ มาบรรยายธรรม พร้อมนำปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์