กิจกรรมหน่วย

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. พันเอกดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 (2) เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 เป็นประธานในพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดสง่างาม ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมณฑลทหารบกที่ 12 ร่วมมือกับสำนักงานพุทธศาสนา จังหวัดปราจีนบุรี มีกำลังพลและมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 300 คน ดูรูปเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่