กิจกรรมหน่วย

23 มี.ค.59 พล.ต.ประวิตร ฉายะบุตร ผบ.มทบ.12 เป็นประธานฯ ในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลจำนวน 9 นาย ณ ห้องพระบรมฉายาลักษณ์ มทบ.12 โดยมี กอง สธ.มทบ.12 และ หน.ส่วนราชการ มทบ.12 เข้าร่วมแสดงความ