กิจกรรมหน่วย

ด้วยในวันที่ 3 ก.พ.59 เป็นวันทหารผ่านศึก ผศ.ป.จ.ได้จัดงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรชนและเกียรติคุณของทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเป็นชาติพลีทุกสงครามรวมถึงผู้เสียชีวิตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   โดยมี พลตรี ประวิตร ฉายะบุตร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยทหารผ่านศึกทุกชั้นบัตร  ครอบครัวทหารผ่านศึก ข้าราชการ ลูกจ้าง มทบ.12   ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ ข้าราชการพลเือน และแขกรับเชิญเข้าร่วมประกอบพิธีโดยพร้อมเพียงกัน