กิจกรรมหน่วย

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.59 เวลา 09.00 พลตรีประวิตร ฉายะบุตร ผบ.มทบ.12 เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการฝึกวิชาชีพให้กับพลทหารกองประจำการ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559 เพื่อให้พลทหารกองประจำการได้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยใช้ ศูนย์การเรียนรู้ มทบ.12 เป็นสถานที่ฝึกอบรม โดยมี กอง สธ.มทบ.12, หน.ส่วนราชการ มทบ.12 และพลทหาร กองประจำการ ของ มทบ.12 และ นขต.มทบ.12 เข้าร่วม ณ ห้องพระบรมฉายาลักษณ์25 ม.ค.59 เวลา 09.00  พลตรีประวิตร ฉายะบุตร ผบ.มทบ.12 เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการฝึกวิชาชีพให้กับพลทหารกองประจำการ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559 เพื่อให้พลทหารกองประจำการได้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยใช้ ศูนย์การเรียนรู้ มทบ.12 เป็นสถานที่ฝึกอบรม โดยมี กอง สธ.มทบ.12, หน.ส่วนราชการ มทบ.12 และพลทหารกองประจำการ ของ มทบ.12 และ นขต.มทบ.12 เข้าร่วม ณ ห้องพระบรมฉายาลักษณ์

ห้วงระหว่างวันที่ 25-27 ม.ค.59 ศูนยฺ์การศึกษาค่ายจักรพงษ์จัดหลักสูตร ให้กับทหารกองประจำการฝึกวิชาชีพก่อนปลดกองประจำการ ณ ศูนย์   เรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมัก การเผาถ่าน ด้วยถัง 200 ลิตร, การขยายหัวเชื้ออีเอ็ม, การทำสารชีวภาพเพื่อป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรพืช จำนวน 30 นาย

ช่างภาพ
ส.ท.หญิง เนตรมณี สิงหาเทพ มทบ.12