กิจกรรมหน่วย

18 ม.ค.59 เวลา 15.00 น. พลตรีประวิตร ฉายะบุตร ผบ.มทบ.12  เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร  ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2559  โดยมีหน่วยทหาร  ในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ณ สนามบิน มทบ.12 เพื่อเป็นการเชิดชู 
เกียรติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบรรพบุรุษผู้กล้าหาญอย่างภาคภูมิใจและสมเกียรติเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2559 โดยมีหน่วย
ทหารในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ณ สนามบิน มทบ.12