สถานที่สำคัญ

พระพุทธจักรชัยประวัติความเป็นมาพระพุทธจักรชัย เป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยแบบสุโขทัแบบสุโขทัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔ ศอก ๑ คืบ สูงจากฐานจรดยอดพระเกศ ๘ ศอก หล่อด้วยทองเหลือง หนัก ๑ ตัน หนา ๑ เซนติเมตร ลงรักปิดทองทั้งองค์ ซึ่ง พล.ต.เชิดชัย ทองสิงห์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒ เป็นผู้ริเริ่ม และ มีบรรดาข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทั่วไปร่วมกันหล่อขึ้น โดยมี พล.อ.กฤษณ์ สีวะรา รองผู้บัญชาการทหารบก เดินทางมาเป็นประธาน เททองหล่อเมื่อ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๐ และลงรักปิดทอง เสร็จสมบูรณ์ เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๑ และได้นำมาประดิษฐาน ณ ศาสนสถานค่ายจักรพงษ์ พระศรีสัจจญาณมุนี (อาจารย์ประหยัด) วัดสุทัศน์เทพวราราม ซึ่งเป็นพระพิธีกรหล่อในครั้งนั้น ได้ถวายนามแก่ พระพุทธรูปองค์นี้ว่า "พระพุทธเนรมิต จักรชัยสันติมาสามัคคีนระบูชา โสตถิปฏิมา" เรียกย่อๆ ว่า "พระพุทธจักรชัย" เป็นปูชนียวัตถุมิ่งขวัญที่สำคัญ เป็นที่เคารพสักการะของชาวค่ายจักรพงษ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป