สถานที่สำคัญ

ด้านหน้ามี ๓ มุข ก่อสร้างเมื่อ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๔ เสร็จสมบูรณ์เมื่อ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๔ โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างจากการบริจาคและ การจำหน่ายวัตถุมงคล (พระพุทธจักรชัยจำลอง และเหรียญพระพุทธจักรชัย ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๘,๒๑๐ บาท และประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารเมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๕ โดย พล.อ.กฤษณ์ สีวะรา รองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธาน และได้นำพระพุทธจักรชัย มาประดิษฐานไว้ในศาสนสถานแห่งนี้ใน เวลาต่อมา เหตุที่ต้องมีศาสนสถานค่ายจักรพงษ์ ตามที่กองทัพบก โดยให้หน่วยในกองทัพบก จัดสร้าง "ศาสนสถาน" ขึ้น ตามระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารบก ว่าด้วยการอบรมศีลธรรม วัฒนธรรมทหารและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พ.ศ.๒๕๐๒ พล.ต.เทศ ยศไกร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒ ในสมัยนั้น จึงได้ประกาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินร่วมสร้างศาสนสถาน มีผู้ร่วมบริจาคเป็นเงิน ๒๖๘,๒๑๐ บาท และเงินรายได้จากการให้เช่า พระพุทธจักรชัยจำลอง และเหรียญพระพุทธจักรชัย เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๘,๒๑๐ บาท จึงได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๔ ถึง ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๔ รวมเวลาในการก่อสร้าง ๖ เดือน ประกอบพิธีเปิดป้ายอาคาร เมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ เวลา ๑๗.๓๐ น.