สถานที่สำคัญ

อนุสาวรีย์พระรามแผลงศรประวัติความเป็นมาสมัยก่อน ปราจีนบุรีมีไข้ป่าชุกชุมคนสมัยนั้นเข้าใจ และเชื่อกันว่า ผีป่าแรง หรือเจ้าที่แรง ภูตผีปีศาจดุร้ายมาก วิธีที่จะแก้อาถรรพ์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ต้องอาศัยพระบารมีของพระเจ้าแผ่นดิน ข่าวนี้เรื่องลือถึงพระกรรณของ สมเด็จพระปิยะมหาราช รัชกาลที่ ๕ และเมื่อ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๑ เสวกามาตย์ จึงทูลเชิญเสด็จมาที่ปราจีนบุรี เพื่อเป็นการแก้อาถรรพ์ตามที่ราษฎรหวาดกลัว พระองค์ได้ ทรงลงพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. ร.ศ.๑๒๗" ไว้บนแผ่นศิลากว้าง ๕๐ ซม. ยาว ๑ เมตร สูง ๑ เมตร ณ หมู่บ้านโคกขวาง ต.หนองโพรง จ.ปราจีนบุรี จากสาเหตุนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ ได้ทรงบัญชาให้ ร.อ.ขุนโยธาชำนิ นายทหารฝ่ายโยธา นายงานก่อสร้างค่าย ฯ นำเทวรูปพระรามแผลงศร จากวัดแก้วพิจิตรมาประดิษฐานไว้ที่ ดงพระรามยืนผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และโก่งธนูไปทางอำเภอศรีมหาโพธิ์เพื่อเป็นการแก้อาถรรพ์ต่าง ๆ ตามที่คนสมัยนั้นเชื่อว่าเป็นจริง "พระรามแผลงศร" ในความหมายนี้ หมายถึง สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า เสด็จมาแก้อาถรรพ์ต่าง ๆ ที่ประชาชนเชื่อกันว่าเป็นจริงนั้นในเรื่องร้ายกลับกลายเป็นดี เปรียบเสมือนพระรามแผลงศร ในเรื่องรามเกียรติ หากมีเรื่องร้ายพระรามจะแผลงศรไปสักครั้งหนึ่ง เรื่องก็จะสงบลง