สถานที่สำคัญ

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี สร้างขึ้นที่สี่แยกเนินหอม ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้พิจารณาเห็นว่าในประวัติศาสตร์มีพระมหากษัตริย์ไทยองค์หนึ่งเสด็จมาที่ปราจีนบุรี กล่าวคือ เมื่อ พ.ศ.๒๑๓๘ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเกณฑ์ชาวเมืองปราจีนบุรี, สระบุรี, นครนายก, และฉะเชิงเทรา ไปปราบนักพระสัฎฐา โอรสของพระบรมราชากัมพูชา (พระยาละแวก) ซึ่งโอรสองค์นี้เคยยกกำลังมาเกณฑ์ชาวเมืองดังกล่าวไปเป็นเชลย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงได้ยกตราทัพมาที่ค่ายทำนบปราจีนบุรี ( ค่ายนี้อยู่ในเขตแดนของปราจีนบุรี ซึ่งสันนิษฐานว่าคงจะอยู่ในพื้นที่อำเภอตาพระยา เพราะเมื่อก่อนเรียกทัพพระยา ) ด้วยเหตุนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้สร้าง พระพุทธรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไว้ที่ต้นทางถนนสุวรรณศรเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระองค์ท่าน ประการสำคัญที่สุดคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ทรงเสด็จมากระทำพิธีเปิด เมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๕๑๔ ในปี พ.ศ.๒๕๑๙ ทางจังหวัดได้มอบให้ทหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ เพราะได้สร้างไว้ในเขตทหาร