สถานที่สำคัญ

อุโมงค์โบราณประวัติการสร้างอุโมงค์โบราณแห่งนี้  อยู่บริเวณใกล้โรงกรองน้ำประปาเก่าของมณฑลทหารบกที่ ๑๒  สร้างขึ้นราว ปี  พ.ศ.๒๔๗๗  -  ๒๔๗๘ ในสมัยนั้น  พ.อ.หลวงสฤษดิ์  ยุทธศิลป์  เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒  มีขนาดกว้าง  ๓.๙๕  เมตร  ยาว  ๘  เมตร  ภายในมีรางรถไฟ  ยาว   ๓.๘๕  เมตร  กว้าง  ๗๕  เซนติเมตร ดำเนินการขุดโดย  ใช้กำลังของผู้ต้องโทษในเรือนจำทหารมณฑลทหารบกที่ ๑๒  เป็นผู้ขุด  และให้ ร.อ. หลวงภูเบญ  ผู้บังคับกองเรือนจำ  เป็นผู้ควบคุมการขุด  วัตถุประสงค์ในการสร้าง เพื่อใช้เป็นที่เก็บกระสุนและวัตถุระเบิดของคลังแสง  มณฑลทหารบกที่ ๒  ในสมัยนั้น  สำหรับรางรถไฟที่พบ ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายกระสุนและวัตถุระเบิดต่างๆ  ภายในอุโมงค์