สถานที่สำคัญ

พระพุทธสุพรรณรังษี (หลวงพ่อขาว) เป็นพระพุทธรูปโบราณ เนื้อหินทราย ศิลปสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เดิมนั้น สภาพขององค์พระพุทธรูป หักชำรุด อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาได้มีคหบดีได้ทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี และต้องการให้คนอื่นนำไปสักการบูชา เมื่อ พล.ต.เชิดชัย ทองสิงห์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒ สมัยนั้นทราบเรื่องจึงได้นำมาประดิษฐานไว้ที่บริเวณโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐ เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ทหารและผู้ป่วย ครั้นถึงวันสงกรานต์ของทุกปี ข้าราชการและลูกจ้าง รพ.ค่ายจักรพงษ์ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ และสรงน้ำหลวงพ่อขาวกันมาโดยตลอด