พระอนุสาวรีย์ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถกรมหลวงพิศณุโลกประชานารถประวัติการสร้าง
ศาสนสถานค่ายจักรพงษ์ ประวัติความเป็นมาศาสนสถานค่ายจักรพงษ์ เป็นอาคารทรงไทย

ศาลเจ้าพ่อต้นกระบกสร้างพร้อมกับการสร้างค่ายจักรพงษ์ เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๒
ประวัติความเป็นมา มีศาลเจ้าสำคัญอยู่ศาลหนึ่ง
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประวัติการสร้างสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ โดย พลตรีชาย อุบลเดชประชารักษ์
พระพุทธจักรชัยประวัติความเป็นมาพระพุทธจักรชัย เป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยแบบสุโขทัย
พิพิธภัณฑ์ทหารค่ายจักรพงษ์ประวัติการสร้างในปี พ.ศ.๒๔๖๑  จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ 
ประวัติพระพุทธสุพรรณรังษี (หลวงพ่อขาว)  ประวัติความเป็นมาเป็นพระพุทธรูปโบราณ เนื้อหินทราย
อนุสาวรีย์พระรามแผลงศรประวัติความเป็นมาสมัยก่อน ปราจีนบุรีมีไข้ป่าชุกชุมคนสมัยนั้นเข้าใจ และเชื่อกันว่า ผีป่าแรง
อุโมงค์โบราณ อยู่บริเวณใกล้โรงกรองน้ำประปาเก่าของมณฑลทหารบกที่ ๑๒  สร้างขึ้นราว ปี  พ.ศ.๒๔๗๗  -  ๒๔๗๘

วันนี้ 13 มิ.ย.59 ผบ.มทบ.12 เป็นประธานในพิธีบวงสรวง กรมพระตำราฯ โดยมี กอง สธ.มทบ.12, ผบ.นขต.มทบ.12, หน.ส่วนราชการ มทบ.12 และกำลังพล เข้าร่วมพิธีอนุสาวรีย์กรมพระตำรา

อนุสาวรีย์วีรไทยประวัติความเป็นมาอนุสาวรีย์วีรไทยแห่งนี้ ได้สร้างขึ้นเมื่อ ๘ ธ.ค.๒๔๙๒