วันที่ 12 ก.ย.59 พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์รองผบ.มทบ.12เป็นประธานในพิธีสวดมนต์
เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดสง่างาม
23 มี.ค.59 พล.ต.ประวิตร   ฉายะบุตร  ผบ.มทบ.12 เป็นประธานฯ ในพิธีประดับเครื่องหมายยศ 
พลตรีประวิตร ฉายะบุตร ผบ.มทบ.12
นำคณะนายทหาร และกำลังพลเข้าร่วม
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ (Bike for dad) 
พลตรีประวิตร ฉายะบุตร ผบ.มทบ.12 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารในพื้นที่
พลตรี ประวิตร ฉายะบุตร  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12  เป็นประธานประกอบพิธีวันทหารผ่านศึก 
พลตรีประวิตร  ฉายะบุตร  ผบ.มทบ.12    พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    
วันที่ 13 มิ.ย.59 ผบ.มทบ.12เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จทิวงคต 
พลตรีประวิตร ฉายะบุตร ผบ.มทบ.12 เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการฝึกวิชาชีพให้ กับพลทหารกองประจำการ รุ่นที่ 1
พลตรีประวิตร ฉายะบุตร ผบ.มทบ.12 เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันวีรไทย ประจำปี 2558